Welkom ...

ASVZ - Gezinsondersteuning

Doelgroep: verstandelijke beperking
Leeftijd: alle leeftijden

Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning is gericht op taakverlichting van ouders met een kind met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking, een ontwikkelingsachterstand of een autismespectrumstoornis. De medewerkers hebben veel ervaring in het verzorgen, begeleiden en verplegen van mensen met een verstandelijke beperking. Op vakkundige wijze en met een grote betrokkenheid bieden zij ondersteuning. Ook kunnen zij vaak praktische tips geven, passend bij de situatie thuis. Dit maakt het mogelijk dat een kind langer thuis kan blijven wonen.

Ondersteuningsvormen
Hoewel je als ouders het liefst alles voor je kind doet, is het soms prettig en nodig om ook aandacht voor andere zaken te kunnen hebben. Een avondje weg, een keer meegaan met de sportdag van je andere kind(eren), zelf weer eens een cursus volgen. Dat zijn normale vragen van ouders. Als een kind professionele verzorging of verpleging nodig heeft of als zijn gedrag moeilijk te begrijpen of te hanteren is door anderen, kan het lastig zijn om goede en vertrouwde oppas te vinden. Zo niet onmogelijk. Ook dan kan gezinsondersteuning een uitkomst betekenen.

Gezinsondersteuning is ervoor bedoeld om ouders letterlijk even de zorg uit handen te nemen. Dit geldt niet alleen voor de dagelijkse verzorging, zoals wassen, aankleden en eten geven maar ook voor recreatie, leuke dingen doen en, waar nodig, verpleging en medische ondersteuning. De ouders kunnen kiezen welke vorm van ondersteuning het beste aansluit bij hun vraag.

Er zijn onder meer de volgende ondersteuningsvormen:

  • verzorging en/of verpleging,
  • oppashulp,
  • individuele ondersteuning aan het kind bij het ondernemen van activiteiten (bijvoorbeeld op woensdagmiddag),
  • ondersteuning van het kind bij het ontwikkelen of handhaven van de zelfredzaamheid,
  • ondersteuning op peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool.
  • Ook als een thuiswonend kind meerderjarig is (boven de 18) en er geen reguliere hulp via thuiszorg of wijkverpleging verkregen kan worden, kan ASVZ ondersteuning bieden.

Meer informatie
Voor gezinsondersteuning is een indicatie Ondersteunende begeleiding nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorgbemiddeling (0184 - 49 12 00) of met manager Nico v.d. Berg, (T) 06 53364595.

Zie ook www.asvz.nl


 

Lees meer op www.asvz.nl

Bezoekadres Touwbaan 1
3363 WB Sliedrecht
Postadres Postbus 121
3360 AC Sliedrecht
Telefoon 0184 49 12 00
Website www.asvz.nl
E-mail
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door
Lees meer over...
Keurmerk